http://www.cityrallye.hu/cityralysmall.gifAz itiner

Ezen a példán keresztül mutatjuk be a kiadott itinerek fõbb típusait, ill. azok használatát. A következõ térkép Budapest térképének egy része, amelyen a követendõ útvonal jelölve van.
Az
 IE jel az Idõellenörzõ helyet jelöli. Az A pont a könnyebbség kedvéért van jelölve: az útvonal ezen a ponton többször áthalad, ezért aki eltéved az A-A szakaszon, innen biztosan folytatTérkép az útvonallalhatja az itinert.

 

Az útvonalat megadó itinereknek többféle fajtája van (azon túl, hogy az itt láthatóak általában különbözõ logikai feladatok megoldása után láthatóak az alábbi, letisztult formában).
Az alábbi itinerek mind a fenti térképen megadott útvonalat írják le.


 

Normál itiner

http://www.cityrallye.hu/leiras/itinorm.gif
Ez az itinerek leggyakoribb megadása, a kockákat gyakran variálják elforgatással, tükrözéssel stb., hogy a navigátor dolgát megnehezítsék. A szisztéma elég egyszerû: minden kocka egy útkeresztezõdés, ahol mi alulról jövünk, és a nyíl irányába távozunk onnét.

"Azimut" itiner

http://www.cityrallye.hu/leiras/itiazimut.gif
Ez a fajta itiner tájolót vagy iránytût igényel: a vonal elején a körben megadott szöggel elforgatva kell az itinert tartani (a kör körül úgy, hogy a vonal iránya nézzen a megadott égtáj felé). Itt tehát a felsõ vonal pont irányba áll. A körtõl kiindulva a vonalon haladva az egyes nyilak a következõ keresztezõdésben követendõ irányt jelölik.
Itt az itiner a 10. keresztezõdés után (mint azt a számozás is mutatja) a 35 fokkal elforgatandó itineren folyatatódik.


 

"Nyilas" itiner

http://www.cityrallye.hu/leiras/itimut.gif
Sajnos nem találtam jobb elnevezést. Az elõzõ itinerrel szemben itt a nyílnak kell a beleírt szöggel megegyezõ irányba mutatnia, de ezuttal nem az északi irányhoz, hanem a
 menetirányhoz képest. A vonalon pedig mindíg a nyíl irányába kell haladni.
A vonalról a nyilak a továbbahaldás irányát jelzik, itt tehát a jelzés "egyenesen", "balra", "egyenesen", "jobbra" stb.


 

Vonalas itiner

http://www.cityrallye.hu/leiras/itivonal.gif
Az itinerek talán legnehezebben megszokható fajtája, bár ha az ember már megszokta, akkor nem sokkal nehezebb a navigálás általa a sima itinernél. Mindenképpen több figyelmet igényel a navigátor részérõl. A hosszú vonal végérõl indulunk, és azon haladunk végig: a becsatlakozo oldalsó vonalak azt jelzik, hogy milyen irányból hagyunk el utakat.
Egy jobbról becsatlakozó vonal így kétfélét jelenthet: Egyenesen haladunk, és jobbról elhagyunk egy leágazást, vagy az út megy tovább és mi balra lekanyarodunk.
Ezen itiner megszokásának alapelve az, hogy tisztában legyünk vele: az oldalról becsatlakozó vonalak irányának a mi utunk irányához való szöge gyakran nem egyezik meg a valóságossal, csak a becsatlakozó vonalak
 egymáshoz való viszonya lesz a valósággal megegyezõ.

 


 


http://www.cityrallye.hu/leiras/etapitin.gif

 

http://www.cityrallye.hu/leiras/itinerminta.gif